Easy Wash® – a better way of cleaning
    » Easy Wash är ett nytt rengöringsprogram på den svenska marknaden. Systemet är enkelt och produkterna tillverkas i Sverige för de svenska kraven på kvalitet och resultat!
    » Easy Wash marknadsförs och säljs av Kemidepån i Kil. Vi har Sveriges ledande kemister i ryggen där erfarenhet och stor kunskap blandas med personliga kontakter och hög servicenivå till alla våra kunder.
    » Easy Wash bidrar till en effektivare och mer kostnadseffektiv tvätt utan att ge avkall på de krav och mål som ställs av myndigheterna vad gäller miljö och hälsa!
    » Easy Wash – systemet bygger på att det ska vara så smidigt som möjligt för dig som användare, med bland annat påfyllning utan att behöva hantera kemikalierna öppet. Vi använder endast vita/transparenta förpackningar för bättre översikt.
    » Easy Wash är mer än bara rengöringsprodukter. Vi erbjuder även helhetslösningar med blandningsenheter, så kallade hydrominder och behållare som med lämpligt val av munstycke kan ge olika koncentrationer beroende på om man vill blanda en micro- respektive en alkalisk avfettning.
    » I konceptet finns även olika fordonsschampon, vaxer, avrinningsmedel etc. Inga elektriska installationer krävs för Kemidepåns Easy Wash System, här låter vi trycket från vattenledningen göra jobbet vid inblandning av kemikalierna.